logo

Tilmelding | Information om Coop Samvirkes webpanel | Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) | Vilkår for deltagelse

Vilkår for deltagelse i Coop Samvirkes webpanel

Hvem er med i Panelet?
Alle, der har en e-mail adresse, kan blive optaget i FDBs webpanel. FDB kan dog uden begrundelse nægte en person optagelse i panelet.

Stamoplysninger
For at kunne gennemføre statistiske analyser, indsamler Coop Samvirke demografiske stamoplysninger om paneldeltagerne, der kan være tale om oplysninger af fortrolig karakter. Paneldeltagerne giver Coop Samvirke lov til at registrere disse oplysninger i en database.

Paneldeltagerne har mulighed for at kontrollere og rette de demografiske stamoplysninger, Coop Samvirke har registreret om den pågældende person.

Udmeldelse og sletning af data
En paneldeltager kan til enhver tid udmelde sig af Coop Samvirkes webpanel. Det betyder, at man ikke længere vil modtage e-mail med invitation til deltagelse i analyser. De data, Coop Samvirke har registreret om den pågældende person, bliver slettet. Coop Samvirke har ret til at slette en paneldeltager uden at afgive begrundelse herfor.

Sådan fungerer Coop Samvirkes webpanel
En person, der er tilmeldt Coop Samvirkes webpanel, har accepteret at deltage i Coop Samvirkes undersøgelser. En paneldeltager er ikke forpligtet til at besvare et spørgeskema.

Datasikkerhed
Hvis der til trods for Coop Samvirkes høje datasikkerhed skulle forekomme edb-virus i modtagne mails, accepterer paneldeltagerne, at Coop Samvirke ikke har noget ansvar for eventuelle følger heraf, og at der ikke kan gøres noget krav gældende mod Coop Samvirke i den anledning.

Registrering af svar i forbindelse med undersøgelser
Ved gennemførelse af analyser vil Coop Samvirke registrere forskellige oplysninger om paneldeltagerne. Det kan være oplysninger om private forhold, jf. lov om behandling af personoplysninger §7, stk. 1, og §8.

Når en person har tilmeldt sig Coop Samvirkes webpanel, samtykker man i, at Coop Samvirke registrerer de svar, som paneldeltagerne måtte afgive i forbindelse med undersøgelserne, herunder rent private oplysninger, i en database. Den enkelte paneldeltager har altid ret til at undlade at besvare et spørgeskema sendt fra Coop Samvirke.

Når en person er registreret i Coop Samvirkes webpanel, har denne ret til at få at vide, hvilke oplysninger Coop Samvirke har registeret om vedkommende. Som paneldeltager kan man kræve, at eventuelle fejlagtige oplysninger bliver berigtiget.

I de tilfælde hvor Coop Samvirke skal gennemføre en undersøgelse på en specifik målgruppe, accepterer paneldeltageren, at Coop Samvirke ved disse analyser anvender de registrerede oplysninger om paneldeltagerene for at udvælge den specifikke målgruppe.

Belønning
Når man deltager i en analyse, vil der altid være lodtrækning om præmier blandt de personer, der udfylder og tilbagesender et spørgeskema. Præmierne vil altid blive oplyst i den e-mail, man modtager i forbindelse med undersøgelsen. Præmierne varierer i størrelse fra undersøgelse til undersøgelse. Hvor Skat kræver det, vil vinderne skulle oplyse CPR-nr. ved udlevering af præmier.

Videregivelse af data
Paneldeltageren giver Coop Samvirke ret til at videregive de registrerede grunddata samt indsamlede spørgeskemadata til sine kunder i bearbejdet eller på anden måde anonymiseret form.

E-mail-adresser vil aldrig blive videregivet til tredjepart.

Personlige oplysninger, der vil kunne identificere en paneldeltager, vil ikke blive udleveret til andre, med mindre paneldeltageren har givet samtykke dertil skriftligt eller pr. e-mail.